Toelichting WC
Uitslagen
Uitleg Programma
Zomer Competitie
--> Adressen
--> Wedstrijd A
--> Wedstrijd B
--> Wedstrijd C
--> Recreatie A
--> Recreatie B
Beker Competitie
--> Uitslagen
Poule indeling A
Poule indeling B
Gegooide 180-ers
Gegooide Finishes
LaCo
BBC

 

ZOMERCOMPETITIE

Wedstrijdsecretariaat

Ruud Willersen is de wedstrijdsecretaris. Zijn telefoonnummer is 020 664 56 04; e-mail: zomercomp@dora.nl.
Mocht hij niet bereikbaar zijn, spreek dan duidelijk naam, en telefoonnummer in, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

1. Wedstrijdschema

Het pouleformulier en het wedstrijdschema van uw team zijn bijgevoegd. Op het pouleformulier zijn de namen en de speelgelegenheden van uw tegenstanders vermeld. Thuis spelen doet u op de door u opgegeven speelavond en uit spelen op de door uw tegenstander opgegeven avond.

2. De te gebruiken wedstrijdformulieren
Er mogen alleen wedstrijdformulieren worden gebruikt, welke door de D.O.R.A. zijn uitgegeven.

3. Inzending wedstrijdformulieren via de mail
Beide teamcaptains dienen de uitslag door te mailen naar de wedstrijdsecretaris via zomercomp@dora.nl Dit kan door het inscannen van het wedstrijdformulier. Indien u niet beschikt over een scanner dan dient u de volgende gegevens aan te leveren:

Poule/speeldatum en of u uit of thuis heeft gespeeld. Bij een verzette wedstrijd ook de originele datum vermelden.
Teamnaam en de namen van 4 spelers die een single hebben gegooid inclusief de naam van de tegenstander.
De einduitslag en de bijzondere gebeurtenissen (finish 100 en hoger en 180ers)

De antwoordenvelop wordt niet meer gebruikt omdat het antwoordnummer is opgeheven.

De mails dienen uiterlijk binnen zeven dagen na de wedstrijddag door het wedstrijdsecretariaat te zijn ontvangen op het mailadres. Komt het wedstrijdformulier later binnen dan worden aan het team dat in gebreke blijft 0 punten toegekend.

De wedstrijdformulieren dienen de captains te bewaren tot de definitieve eindstand van de zomercompetitie officieel is. Tot die tijd kan de wedstrijdsecretaris de originele formulieren opvragen.

4. Invullen en of aanvullen van de wedstrijdformulieren
De formulieren dienen volledig, juist en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.
Elke gegooide 180 en/of finish van 100 of hoger en/of eventuele andere bijzonderheden vermeldt u onderaan het formulier.
De formulieren moeten worden ingevuld voor de wedstrijd begint en mogen worden aangevuld of gewijzigd zolang de wedstrijd nog niet is begonnen. Als de wedstrijd is begonnen, mogen geen wijzigingen of aanvullingen meer worden aangebracht.

5. Speelschema

In de Wedstrijdpoule worden gespeeld:

4x single 501 - beste van 5 - open start - dubbel finish
4x koppel tac tic - beste van 3 - 3 kruizen - met punten
1x teamgame 701 - beste van 3 - open start - dubbel finish

In de Recreatiepoule worden gespeeld:

4x single 501 - beste van 3 - open start - dubbel finish
4x koppel tac tic - 1 leg - 3 kruizen - met punten
1x teamgame 701 - 1 leg - open start - dubbel finish

6. De wedstrijden beginnen tussen 20.15 en uiterlijk 21.00 uur.

7. Verzetten van wedstrijden
De wedstrijden dienen op de vastgestelde competitiedag gespeeld te worden, tenzij beide teams een speelavond in dezelfde speelweek overeenkomen.
Beide teamcaptains dienen het verzetten van de wedstrijd tijdig via de mail kenbaar te maken aan de wedstrijdsecretaris en op beide wedstrijdformulieren aan te geven dat sprake is van een verzette wedstrijd.

8.
Teams, ingedeeld in de recreatiepoule, mogen geen spelers/speelsters opstellen, die in de wintercompetitie deel uitmaakten van een team uit de ere, eerste of tweede divisie.
Mocht op welke wijze dan ook worden geconstateerd dat dit wel is gebeurd, dan worden 0 punten toegekend aan het team dat deze speler/speelster heeft opgesteld.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

9. In alle gevallen waarin deze toelichting niet voorziet beslist het bestuur.

10. Finaledag
De nummers 1 en 2 van alle poules plaatsen zich voor de finaledag, welke wordt gehouden in Pool- en Dartcafé Potters op zondag 27 augustus 2017.
Alleen de op het inschrijfformulier vermelde spelers mogen deelnemen aan de finaledag. Een speler mag op de finaledag slechts voor 1 team uitkomen.

Namens het bestuur van de D.O.R.A. wens ik iedereen een sportieve en succesvolle zomercompetitie toe.

Ruud Willersen, wedstrijdsecretaris